Seç Politikamız

Kurumsal

Yalçınlar Makina A.Ş TEMEL HEDEFİ;
Yüklendiği işleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, kararlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

Yalçınlar Makina A.Ş YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI;
Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin iyileştirilmesidir.

Yalçınlar Makina A.Ş ÜST YÖNETİMİ;
Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
* Kalite, Çevre,Mesleki Sağlık ve Güvenlik konularında iyileştirme yapmak üzere,çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanması ve verilmesini,
* Teknolojik gelişmeleri de takip ederek ,proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasını,
* İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasını,
* Yapılan faaliyetlerinde doğal kaynak kullanımının optimum seviyede tutulması ve geri dönüşümün desteklenmesini,
* Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini taahhüt etmektedir.

Yalçınlar Makina A.Ş ÇALIŞANLARI;
takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünü Yalçınlar Makina A.Ş’de oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı temel ilkelerimizdir.