Çevre Politikamız

Kurumsal

* Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,

* Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,

* Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkemize yaymak,

* Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

* Çalışanlara, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,

* Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,

* Çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uymak,

* Çevre kirliliği, çevre yönetim sistemi ile en aza indirerek kontrol altında tutmak,

* Doğal kaynakların tüketimini azaltan metodlar kullanmak,

* Tekrar kullanım ve geri dönüş/değerlendirme proseslerine ağırlık vermek,

* ISO 14001 çevre politikasına tüm şartlarda uymaktır.

Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;
* Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,

* Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,

* Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,

* Tüm süreçlerimizde enerji verimli hizmetlerin teminini yapmaktır.