Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

* Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,

* Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

* İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

* Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

* Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesatlendirilmesi, teknik ve danranışsal yetkinlikleri arttıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

* Gerçekleştirdiğimiz projeler sonrasında, kullanım ve bakım konularında, müşterilerimizle iş birliğini sürekli sağlarak, müşterilerimizden gelecek bilgiler doğrultusunda kalite politimanıza yön vermek,

* Çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamak, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemek,

* Toplam Kalite Yönetimini yaşam şartı olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.